Groepering, Nationaal en Representatief van de Professionele Osteopaten.  

In 2001 hebben de 5 osteopatische beroepsverenigingen een kartel gevormd, het G.N.R.P.O. Deze groepering vertegenwoordigt de professionele osteopaten.

 

Alle beroepsverenigingen hebben het zogenaamde 'charter van het GNRPO' ondertekend. Dit charter definieert de gemeenschappelijke doelstellingen die de osteopathische beroepsgroep nastreeft.

 

Het GNRPO probeert de verschillende standpunten op één lijn te brengen en fungeert als spreekbuis voor alle beroepsverenigingen in de onderhandelingen met de overheden.

 

Haar voornaamste doelstelling is het verdedigen en promoten van het professionele statuut van de osteopathie binnen de eerstelijnszorg. In de eerste plaats op nationaal vlak.

 

Alleen in Limburg is er een provinciale werking. De UPO-Limburg vzw vaart onder de vlag van het GNRPO en wordt door de nationale koepel erkend als haar representatieve vertegenwoordiger binnen onze provincie.

 

Meer informatie is terug te vinden op de website : www.gnrpo.be