Patiënten en hun gezondheid komen op de eerste plaats.

 

Niet zomaar om  het even wie kan lid worden van onze Limburgse osteopatenvereniging.

 

Een groeiend aantal patiënten maakt steeds vaker gebruik van niet-conventionele geneeswijzen. Gelijktijdig met deze toegenomen belangstelling ontstaat de terechte noodzaak naar waarborgen betreffende de kwaliteit van de aangeboden therapievormen. Ook de osteopathie ontsnapt hieraan niet.

 

Ter bescherming van de patiënt heeft de overkoepelende organisatie daarom een aantal criteria opgesteld waaraan een 'professionele osteopaat' moet beantwoorden. Osteopaten, aangesloten bij de UPO Limburg vzw, zijn verplicht om deze criteria te respecteren.