Toelatingscriteria voor professionele osteopaten.

 

  1. Professionele osteopaten hebben een volwaardige opleiding in de osteopathie gevolgd en bezitten een diploma dat wordt aanvaard door de beroepsverenigingen. Zij dragen de titel van D.O. (Diploma in de Osteopathie), BSc. Ost. (Bachelor in de Osteopathie) of MSc. Ost. (Master in de Osteopathie)
  2. Ze beoefenen de osteopathie en profileren zich als osteopaat. Zo moeten professionele osteopaten die voorafgaandelijk een kinesitherapie-opleiding hebben gevolgd een schriftelijke verklaring ondertekenen waarin ze op erewoord verklaren dat ze geen kinesitherapie meer uitoefenen.
  3. Professionele osteopaten zijn verplicht om een groepsverzekering burgerlijke aansprakelijkheid af te sluiten die specifiek gericht is op de beoefening van de osteopathie.
  4. Ze zijn lid van een door de Raad van State en door het Ministerie van Volksgezondheid erkende osteopathische beroepsvereniging.
  5. Ze zijn gebonden om de ethische code van osteopaten te respecteren.
  6. Om up-to-date te blijven zijn ze verplicht om zich permanent bij te scholen.

 

Professionele osteopaten die aan al deze criteria voldoen, zijn automatisch lid van het GNRPO.