De mutualiteiten in België hebben ingezien dat osteopathie een apart beroep is en dat de kwaliteit van een osteopathische behandeling het best kan worden gegarandeerd door een professionele osteopaat.

 

  • Zo krijgen wij als professionele osteopaat een eigen 'erkenningsnummer'.
  • Hierdoor zijn we gemachtigd om specifieke kwijtschriften voor osteopathie in te vullen. De patiënt krijgt dan een gedeeltelijke terugbetaling van het honorarium.
  • Patiënten mogen ons bovendien rechtstreeks raadplegen, zonder verwijsbrief van een (huis)arts.

 

Dit neemt niet weg dat we - in het belang van de patiënt- streven naar een goede samenwerking met artsen en andere zorgverstrekkers in de eerstelijnszorg.