In geen geval. Osteopathie en kinesitherapie zijn aparte en verschillende opleidingen. Het is wel zo dat de meerderheid van de erkende osteopaten tot nog toe een vooropleiding kinesitherapie hebben genoten en zich vervolgens hebben omgeschoold tot osteopaat. Op die manier wordt misschien de illusie gecreëerd dat men eerst kinesitherapie moet studeren en zich vervolgens pas mag specialiseren tot osteopaat. Niets is minder waar. Zowel in Engeland als in België bestaan er voltijdse opleidingen waar men onmiddellijk na het middelbaar onderwijs osteopathie kan studeren.