Neen, een voorschrift is niet nodig. Voor de terugbetaling van de mutualiteit maakt dit geen enkel verschil.