banner standard

"Osteopathie alleen voor professionele osteopaten."

De professionele osteopaten verdedigen klaar en duidelijk het standpunt dat enkel en alleen binnen een aparte beroepsgroep de kwaliteit van de osteopatische behandeling volgens dit concept kan worden gewaarborgd. Door haar succes is de osteopathie het slachtoffer geworden van nabootsing en opsplitsing door diegenen die de grondslag van het concept verwaarlozen.

Dikwijls worden één of meerdere osteopatische technieken ingelast als onderdeel van andere therapieën. Hierdoor ontstaat bij de patiënt onterecht de indruk dat hij of zij osteopatisch is behandeld. Dit is bijzonder jammer. Vooral voor patiënten die niet geholpen zijn. Zij denken dat osteopathie bij hen niet helpt, terwijl het heilzaam effect van een osteopatische behandeling alleen maar werkt wanneer deze behandeling wordt uitgevoerd in overeenstemming met de grondslagen van het osteopatisch concept.

Door de terugbetalingspolitiek van de mutualiteiten eind jaren negentig is er bij het brede publiek onduidelijkheid gerezen. Wie komt nu wel en wie niet in aanmerking voor een erkenning als osteopaat? Zowel naar de overheid als naar andere zorgverstrekkers en patiënten toe is er nood aan een duidelijk herkenbaar socio-economisch profiel.

Om hierover een gemeenschappelijk standpunt te kunnen formuleren, hebben de 5 erkende beroepsverenigingen in 2001 een nationale federatie opgericht. Het GNRPO (Groepering, Nationaal en Representatief voor de Professionele Osteopaten) heeft zich tot doel gesteld om het beroep van osteopaat te verdedigen en te promoten als een apart en autonoom beroep binnen de eerstelijnszorg.

UPO Image Wachtdienst

WACHTDIENST

  • Tijdens de weekends en op de wettelijke feestdagen wordt er voor dringende of acute gevallen door de Limburgse Professionele Osteopaten een wachtdienst georganiseerd.
  • De wachtdienst loopt van 9h00 tot 17h00 en enkel na telefonische afspraak met de dienstdoende osteopaat.
  • Een minimum tarief van 65 € wordt aangerekend tijdens de wachtdienst.
  • De osteopaat van wacht wordt ook vermeld in Het Belang van Limburg en de lokale weekbladen
  • Het centraal nummer voor de wachtdienst is 0468 348 348.

 © 2019 Unie van Professionele Osteopaten Limburg | Developed by AndIT BVBA | Designed by AndIT BVBA All Rights Reserved.

Sitemap |

Login