In 2001 hebben de 5 osteopatische beroepsverenigingen een kartel gevormd, het G.N.R.P.O. Deze groepering vertegenwoordigt de professionele osteopaten. 

Alle beroepsverenigingen hebben het zogenaamde 'charter van het GNRPO' ondertekend. Dit charter definieert de gemeenschappelijke doelstellingen die de osteopathische beroepsgroep nastreeft. 

Het GNRPO probeert de verschillende standpunten op één lijn te brengen en fungeert als spreekbuis voor alle beroepsverenigingen in de onderhandelingen met de overheden. 

Haar voornaamste doelstelling is het verdedigen en promoten van het professionele statuut van de osteopathie binnen de eerstelijnszorg. In de eerste plaats op nationaal vlak. 

Alleen in Limburg is er een provinciale werking. De UPO-Limburg vzw vaart onder de vlag van het GNRPO en wordt door de nationale koepel erkend als haar representatieve vertegenwoordiger binnen onze provincie. 

Meer informatie is terug te vinden op de website : www.osteopathie.be

UPO Image Wachtdienst

WACHTDIENST

  • Tijdens de weekends en op de wettelijke feestdagen wordt er voor dringende of acute gevallen door de Limburgse Professionele Osteopaten een wachtdienst georganiseerd.
  • De wachtdienst loopt van 9h00 tot 17h00 en enkel na telefonische afspraak met de dienstdoende osteopaat.
  • Een minimum tarief van 65 € wordt aangerekend tijdens de wachtdienst.
  • De osteopaat van wacht wordt ook vermeld in Het Belang van Limburg en de lokale weekbladen
  • Het centraal nummer voor de wachtdienst is 0468 348 348.

 © 2019 Unie van Professionele Osteopaten Limburg | Developed by AndIT BVBA | Designed by AndIT BVBA All Rights Reserved.

Sitemap |

Login