FAQ

Heb ik van de huisarts een voorschrift nodig om naar de osteopaat te gaan?
Neen, een voorschrift is niet nodig. Voor de terugbetaling van de mutualiteit maakt dit geen enkel verschil.
Is osteopathie een beschermd beroep?
De titel van D.O. (Diploma in Osteopathie) is daarentegen wèl wettelijk beschermd. Na het succesvol afronden van een opleiding aan een erkende osteopathieschool, slagen in het examen voor een (inter)nationale jury en het indienen van een thesis, kan men de graad D.O. behalen. Deze titel garandeert u een degelijk en goed opgeleid osteopaat.
Is osteopathie een specialisatie van de kinesitherapie?
In geen geval. Osteopathie en kinesitherapie zijn aparte en verschillende opleidingen. Het is wel zo dat de meerderheid van de erkende osteopaten tot nog toe een vooropleiding kinesitherapie hebben genoten en zich vervolgens hebben omgeschoold tot osteopaat. Op die manier wordt misschien de illusie gecreëerd dat men eerst kinesitherapie moet studeren en zich vervolgens pas mag specialiseren tot osteopaat. Niets is minder waar. Zowel in Engeland als in België bestaan er voltijdse opleidingen waar men onmiddellijk na het middelbaar onderwijs osteopathie kan studeren.
Wat is een professioneel/erkend osteopaat?
Osteopathie is een complete behandelingswijze en niet een therapie die bestaat uit een aantal technieken die je zomaar even tussendoor kunt toepassen. De osteopathische filosofie en haar concept verschillen dermate wezenlijk van alle andere geneeswijzen en therapieën dat een geheel eigen aanpak met een specifieke onderzoeksmethodiek en behandelingsstrategie is vereist. De osteopathie kan daardoor nooit een onderdeel vormen van een andere therapie. Om die reden werd het begrip ’professionele osteopaat’ ingevoerd. Daarmee bedoelt men de osteopaten die de osteopathie beoefenen zonder dit te combineren met een ander medisch of paramedisch beroep, zoals bijvoorbeeld de kinesitherapie.
Wordt bij een werkongeval osteopathie terugbetaald door de verzekeringsmaatschappij?
Soms wel en soms niet. Het verschil ligt vooral in de voorwaarden die de maatschappijen bij hun polissen opnemen. Dit kan van geval tot geval sterk verschillen. Om zekerheid te hebben neemt u best contact op met uw verzekeringsmakelaar.
Wordt osteopathie terugbetaald?
Ja, osteopathie wordt voor een deel terugbetaald. Het gaat hier niet om een tussenkomst van het RIZIV, maar wel om een tegemoetkoming van de ziekenfondsen zelf. De terugbetalingen variëren meestal van 10€ per behandeling met een maximum van 5 behandelingen per kalenderjaar (per persoon), tot een tussenkomst van 10€ per behandeling voor 12 behandelingen (per gezin). Niet alle ziekenfondsen werken dus op dezelfde manier. Om zekerheid te hebben, neemt u best contact op met uw eigen ziekenfonds.
UPO Image Wachtdienst

WACHTDIENST

  • Tijdens de weekends en op de wettelijke feestdagen wordt er voor dringende of acute gevallen door de Limburgse Professionele Osteopaten een wachtdienst georganiseerd.
  • De wachtdienst loopt van 9h00 tot 17h00 en enkel na telefonische afspraak met de dienstdoende osteopaat.
  • Een minimum tarief van 65 € wordt aangerekend tijdens de wachtdienst.
  • De osteopaat van wacht wordt ook vermeld in Het Belang van Limburg en de lokale weekbladen
  • Het centraal nummer voor de wachtdienst is 0468 348 348.

 © 2019 Unie van Professionele Osteopaten Limburg | Developed by AndIT BVBA | Designed by AndIT BVBA All Rights Reserved.

Sitemap |

Login